Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Υπάρχουν άτομα που

μαζί τους χάνεις χρόνο

κι άλλα που μαζί τους

χάνεις την αίσθηση του χρόνου!