Το ετήσιο Συνέδριο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 2022 -Νότιας Ουαλίας

Σίδνεϊ.– Το 68ο ετήσιο Συνέδριο της ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας, πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ στο Rockdale του Σίδνεϊ.

Με ειδικό ομιλητή τον Γενικό Πρόξενο, κ. Ιωάννη Μαλλικούρτη, με σοβαρές προτάσεις για τη μελλοντική πορεία του οργανισμού, με αριστεία για στελέχη του Οργανισμού και με την εκλογή νέου Συμβουλίου του Πολιτειακού Σώματος, στην ολοήμερη συνεδρίαση κυριάρχησε η ομοψυχία και η ομοφωνία.

Ο Βασίλης Σκανδαλάκης επανεξελέγη πρόεδρος του Πολιτειακού Σώματος. Επίσης, επανεξελέγησαν τα περισσότερα στελέχη τα οποία υπηρέτησαν στο προηγούμενο Συμβούλιο και το οποίο τώρα έχει αυξημένη παρουσία γυναικών.

Πέρα από μία ενημέρωση γύρω από τα εθνικά μας θέματα, ο ειδικά προσκεκλημένος Γενικός Πρόξενος παρότρυνε τους αντιπροσώπους να συνεχίσουν το έργο τους υπέρ του κρίσιμου εθνικού θέματος της συνέχισης της χρήσης της ελληνικής γλώσσας στην Ομογένεια, και την ανάπτυξη της ελληνικής εκπαίδευσης στη Νέα Νότια Ουαλία. Ο κ Μαλλικούρτης έδωσε έμφαση στη σημασία του προγράμματος «Μαθαίνω Ελληνικά διά μέσω ταμπλέτας» σε κρατικά δημοτικά σχολεία του Σίδνεϊ με χορηγίες της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ.

Στη συνέχεια, ο κ Γενικός Πρόξενος, μαζί με τον πρόεδρο κ Βασίλη Σκανδαλάκη, παρέδωσαν αναμνηστικά Αριστεία σε μέλη με ιδιαίτερη υπηρεσία προς την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ τον τελευταίο χρόνο:

Ευαγγελία Μουχτάρη (για τις υπηρεσίες της προς το Καφενείο της ΑΧΕΠΑ και το Τμήμα Αντιγόνη), Χαρούλα Θεμιστοκλέους (για τις υπηρεσίες της προς το Τμήμα Αντιγόνη), Γιώργος Μπαλάσσης (για τις υπηρεσίες του προς τη Λέσχη Κυνηγών της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και το Τμήμα Διογένης), Κώστας Καποδίστριας (για τις υπηρεσίες του προς το Καφενείο της ΑΧΕΠΑ και τα Τμήματα Ανατολή και

Πλάτων), και Χάρη Φαντάκης (για τις υπηρεσίες της προς την ΑΧΕΠΑ και το Τμήμα Αντιγόνη).

Παρουσιάστηκαν αναφορές των διαφόρων τμημάτων της οργάνωσης με ανασκοπήσεις των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων των τελευταίων δώδεκα μηνών, καθώς και προτάσεις προς συζήτηση για μελλοντικές δραστηριότητες – 71 σελίδες συνολικά.

Όπως αναμενόταν, η ανοικτή συζήτηση επικεντρώθηκε στο μεγάλο έργο της ανακαίνησης του Bexley Bowling and Community Club, την μελλοντική νέα έδρα του οργανισμού. Πολλές οι ιδέες για δραστηριότητες. Μεγάλη η όρεξη για άμεση γνωριμία με το χώρο. «Με το καλό» ευχήθηκαν όλοι οι παρό

καίνησης του Bexley Bowling and Community Club, την μελλοντική νέα έδρα του οργανισμού. Πολλές οι ιδέες για δραστηριότητες. Μεγάλη η όρεξη για άμεση γνωριμία με το χώρο. «Με το καλό» ευχήθηκαν όλοι οι παρόντες.

Από αριστερά: Τα τιμώμενα πρόσωπα Χάρης Φαντάκης, Ευαγγελία Μουχτάρη, Γιώργος Μπαλάσσης και Κώστας Καποδίστριας με τον Γενικό Πρόξενο κ Ιωάννη Μαλλικούρτη, τη Χαρούλα Θεμιστοκλέους, και τον πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ κ. Βασίλη Σκανδαλάκη. Φώτος: Supplied