Ανάγκη επανεκκίνησης του Ελληνισμού της Αυστραλίας

Από Neoskosmos.com

Με άρθρο-παρέμβασή του στην αγγλική έκδοση του «Νέου Κόσμου» ο καθηγητής Αναστάσιος Τάμης υπογραμμίζει την ανάγκη επανεκκίνησης της ομογένειας της Αυστραλίας για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις του μέλλοντος. Το πλήρες άρθρο (σε μετάφραση Δημήτρη Τρωαϊδίτη) έχει ως εξής:

“Στην Αυστραλία έχουμε δημιουργήσει πάνω από 1.100 εγγεγραμμένες ελληνικές οργανώσεις ελληνικής, περισσότερες από 30 Ομοσπονδίες ελληνικών κοινοτικών οργανώσεων, τουλάχιστον 11 Συνομοσπονδίες και τουλάχιστον πέντε Παγκόσμιες Ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένων των Μακεδόνων, των Κρητών, των Ποντίων, των Θεσσαλών και των Κυπρίων. Από αυτές, μόνο οι Κύπριοι αξίζουν και έχουν την αγωνία μιας τέτοιας οργάνωσης.

Επιπροσθέτως, στην Αυστραλία έχουμε οργανώσει πολλές κοινωνικές τάξεις κληρικών, επιχειρηματιών, επαγγελματιών, δασκάλων, συνδικαλιστών, παλαιών πολεμιστών (RSL), βιομηχάνων, πανεπιστημιακών και άλλων, με φιλοδοξα προγράμματα και σχέδια, στο πλαίσιο ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών κινήτρων.

Επιπλέον, έχουμε πολλούς Έλληνες Επισκόπους, πάνω από 120 πολιτικούς ελληνικής καταγωγής στην Αυστραλία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολιτειών και Κοινοπολιτείας και τουλάχιστον άλλους 20 υψηλόβαθμους πολιτικούς παντρεμένους/ες με Έλληνες/ίδες συζύγους, συν πάνω από 1000 ένθερμους φιλέλληνες σε θέσεις επιρροής.

Επίσης, έχουμε έναν πρέσβη, τουλάχιστον πέντε προξένους και γενικούς προξένους καριέρας και αρκετούς επίτιμους προξένους, εκτός από τους ναυτικούς και εμπορικούς ακολούθους.

Ακόμα, έχουμε την υποστήριξη και την ένθερμη συμμαχία μιας άλλης ισχυρής ομάδας διπλωματών, της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου.

Από το 1944 ιδρύσαμε μια πληθώρα Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, πολλαπλών συλλογικών φορέων που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν συλλογικά τις Ελληνικές Κοινότητες και τους ηγέτες της. Ιδρύσαμε προσωρινά και δημιουργήσαμε συλλογικούς φορείς με μεγαλειώδεις ονομασίες, όπως Αυστραλιανό Ελληνικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Ελλήνων, Ενωμένη Ελληνική Συμμαχία.

Ιδρύσαμε Έδρες και Τμήματα σε έντεκα Αυστραλιανά Πανεπιστήμια. Ιδρύσαμε εννέα Δίγλωσσα Σχολεία σε όλη την Αυστραλία, όπου είχαμε την ευκαιρία να διδάξουμε και να διατηρήσουμε σπουδές που σχετίζονται με την ιστορία και την εθνική μας ταυτότητα. Καταφέραμε να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό σώμα Ελλήνων νομικών που διαπρέπουν στο δικαστικό σύστημα. Δημιουργήσαμε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ισχυρές ομάδες επιφανών μελετητών, δημοσιογράφων, συγγραφέων, καλλιτεχνών και παγκοσμίου φήμης ηθοποιών και σκηνοθετών του κινηματογράφου.

Τέλος, οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι πιο προσαρμοστικοί έποικοι, με το υψηλότερο ποσοστό υπηκοότητας στην Αυστραλία μεταξύ όλων των άλλων εθνοτικών κοινοτήτων.

Ωστόσο, χρησιμοποιήσαμε το 2023 κάποιον από τους παραπάνω πόρους και τα κοινωνικοοικονομικά αξιώματα για να ωφελήσουμε τη χώρα μας στο ελάχιστο; Έχουμε επενδύσει σε αυτές τις θέσεις και τα προσόντα για την προώθηση των συμφερόντων του Ελληνισμού με συστηματικό, επαρκώς οργανωμένο και συνεπή τρόπο; Είχαμε ποτέ σχεδιάσει ως ομάδα (ας ξεχάσουμε την εφαρμογή) κάποια εθνοτική, πολιτισμική αλληλουχία, οποιοδήποτε κοινωνικοπολιτικό οδηγό, τοποθετώντας με συγκεκριμένο τρόπο το πού βρισκόμαστε και τι θέλουμε να επιτύχουμε τώρα και στο μέλλον; Είχαμε ποτέ κάποια πλατφόρμα, κάποιο σχέδιο ή ατζέντα;

Υπάρχει κάποια σοβαρή πορεία επικοινωνίας των Ελλήνων της Διασποράς με την Μητρόπολη; Είχαμε ποτέ διοργανώσει κάποιο συνέδριο ή ακόμα και μια διάσκεψη για να εξετάσουμε την τρέχουσα κατάσταση των εσωτερικών μας υποθέσεων μέσω του δεσμού, της σχέσης ή ακόμα και της σχέσης μας με τους Έλληνες της Ελλάδας; Πότε ήταν η τελευταία φορά που προχωρήσαμε σε μια ουσιαστική εκτίμηση των «εθνικών μας ζητημάτων» στην Αυστραλία; Είμαστε ευχαριστημένοι με την τωρινή αδράνεια και αδιαφορία που είχε αδυνατίσει τη συλλογική μας ικανότητα; Είμαστε ικανοποιημένοι με τη λειτουργία, τις επιλογές και τις ρυθμίσεις του παρόντος μοντέλου ηγεσίας; Οι υπάρχουσες εξαιρέσεις παραδειγμάτων ισχυρής ηγεσίας σε ορισμένες πόλεις της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένης της Μελβούρνης, σχετίζονται κυρίως με πρόσωπα και το έντονο πάθος τους για την προώθηση του Ελληνισμού.

Το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών (ΑΙΜΣ) θα πρέπει επίσης να τεθεί υπό έλεγχο και να αποδεχθεί το δέον μέρος της ευθύνης για αυτήν την κοινωνικο-πολιτιστική αφερεγγυότητα. Ταυτόχρονα, όλοι και καθένας από τους ηγέτες μας πρέπει να αναλάβει/ουν το μερίδιό τους και να προσπαθήσει/ουν να σταματήσει/ουν την πλάνη ότι είμαστε καλά οργανωμένοι.

Είναι καιρός, να αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον εαυτό μας, να κατανοήσουμε τις πραγματικές ικανότητές μας, τις δυνατότητές μας ως μια πειστική και εργαλειακή εθνοτκή ομάδα και να προσπαθήσουμε να αναζωογονήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας σε θέσεις ηγεσίας και επιρροής. Είναι σκόπιμο να τονώσουμε τις φιλοδοξίες μας, να αναβιώσουμε την επιθετική στάση του παρελθόντος για τη διατήρηση και τη διάδοση του πολιτισμού μας. Η συνεχιζόμενη απάθεια και η απογοήτευσή μας, εάν επιτραπεί να επικρατήσει τα επόμενα χρόνια, θα έχει ως αποτέλεσμα να θρηνήσουμε όχι μόνο για την απώλεια της ικανότητάς μας να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας, αλλά και θα οδηγήσει στην εξάλειψη όλων εκείνων των σημαντικών επιτευγμάτων που η προηγούμενη γενιά των Ελλήνων, με μικρότερα πυρομαχικά, κατάφερε να ολοκληρώσει.

Πρέπει να επιδεικνύουμε συνεκτικές συμπεριφορές και να χρησιμοποιούμε συναισθηματικά κάθε πτυχή της δύναμής μας ως κoινότητα. Να εγκαταλείψτε τις άχρηστες προσωπικές διαμάχες. Να δημιουργήσουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Να ορίσουμε με σαφήνεια την πορεία των φιλοδοξιών μας. Να δημιουργήσουμε ισχυρά και αδιαμφισβήτητα φίλτρα συντονισμού. Να προσελκύσουμε ανθρώπους που διαθέτουν κοινωνικό επίπεδο και επίπεδο τεχνογνωσίας. Να αφήσουμε κατά μέρος τις παλιές προκαταλήψεις και να ξεκινήσουμε από το μηδέν, διευρύνοντας τους στόχους και τις φιλοδοξίες μας.

Η λέξη-κλειδί είναι η λέξη «Ελληνισμός» και η σχέση της με την εξέλιξη του σημερινού κόσμου”.

Σχόλια Facebook

Website Comments

  1. Emmanuel E. Velivasakis
    Απάντηση

    Συγχαίρω τον κ. Καθηγητή για την πολύ στοχευμένη τοποθέτηση του στο μείζον θέμα της οργανωμένης Ομογένειας! Λυπούμαι μεν για την αναχρονιστική κατάσταση της εκεί Ομογένειας, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνοι! Και εμείς εδώ στην Αμερική έχουμε τα ίδια χάλια και ίσως και χειρότερα! Καιρός πλέον να ταρακουνηθούμε πριν εξαφανιστούμε!

Σχολιάστε