Νέος Πρόεδρος στο τμήμα της AHEPA HJ-10 “Περικλής”

Ο Βαρδής Γονιωτάκης Κορδεράς, εξελέγη ομοφώνως νέος Πρόεδρος του Τμήματος της ΑΗΕΡΑ HJ-10 “Περικλής”.

Ο Πρόεδρος Βαρδής Γονιωτάκης Κορδεράς

Ο κ. Κορδεράς είχε διατελέσει Πρόεδρος του Τνήματος και πριν από μία τριετία.