Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Όποιος Διατηρεί

την ικανότητα

να βλέπει την ομορφιά

δεν γερνάει ποτέ.

Franz Kafka