Ποιος πράγματι παρανόμησε ο κ. Ράμμος ή ο κ.Τσίπρας

Λάβαμε στο email και αναδημοσιεύουμε το ακόλουθο άρθρο:

<<

Να καταψηφισθούν οι υπεύθυνοι του καταντήματος της πολιτικής ζωής

Διόνυσος,  26.1.2023 

Γράφει ο

Νίκος Αναγνωστάτος

«Μωραίνει δούλον του ο Θεός όν ήθελε απωλέσαι». Το ερώτημα που προκύπτει, είναι ποιον από τους δύο δούλους του ο Θεός θα απωλέσει. Ο μεν κ.Ράμμος, ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ, κόπτεται τώρα δέκα μέρες να ενημερώσει στη Βουλή την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, χωρίς να μπορέσει να πείσει για κάτι τέτοιο. Η αρμοδιότητά του αυτή, φαίνεται ότι γίνεται κατόπιν προσκλήσεώς του από τη Βουλή και όχι, αυτό-προσκαλούμενος. Η σπουδή του κ.Ράμμου να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία, μέσω Βουλής, εξελίχθηκε με την ενημέρωση του Προέδρου της Βουλής, των Αρχηγών των πολιτικών κομμάτων της Βουλής και τον Υπουργό Δικαιοσύνης με επιστολή του, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ.Τσίπρας, αυτό ακριβώς επιδίωκε και για λόγους δικούς του, ήθελε να τον ικανοποιήσει.         

Ο κ.Ράμμος έκανε χρήση της παραγράφου 6 του άρθρου 8, του Ν.5002/2022, όπου αναγράφεται ότι, «Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενημερώνει για θέματα άρσεων απορρήτου επικοινωνιών τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης». Το καίριο και καθοριστικό ερώτημα που προκύπτει από αυτό το δικαίωμα του προέδρου της ΑΔΑΕ, είναι αν μια τέτοια ενημέρωση γίνεται με βάση και προϋπόθεση το απόρρητο της ενημέρωσης. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, όπως προκύπτει από την συνολική έννοια του άρθρου αυτού, είναι ότι η ενημέρωση αυτή γίνεται με βάση το απόρρητο. Τουτέστιν κάθε ενημερωνόμενος, δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα της ενημερωτικής επιστολής, όπως έκανε ο κ.Τσίπρας στη Βουλή και μάλιστα ανακοινώνοντας την πρόθεσή του αυτή, την προηγούμενη μέρα.

Με τις φτωχές μου νομικές γνώσεις, τούτο προκύπτει από την αλληλουχία των εννοιών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου αυτού, για να μην αναφέρω το σκεπτικό ολοκλήρου του νόμου 502/2022, ο οποίος σε όλες τις επί μέρους περιγραφές αλλά και την όλη του την ύπαρξη αυτής καθ’ εαυτή, αναφέρεται για απόρρητες διαδικασίες και πληροφορίες.

Το επίμαχο άρθρο 8 του νόμου αυτού, από τον τίτλο του περιεχομένου του, «άρσης του απορρήτου», διαπραγματεύεται την διαδικασία του απορρήτου. Στην παράγραφο 1, αναφέρεται ότι απόσπασμα της Διάταξης, παραδίδεται με ηλεκτρονικό «κρυπτογραφημένο» μήνυμα, που καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφαλείας του «απορρήτου». Στην πιο κάτω παράγραφο 2, αναφέρεται ότι ολόκληρο το κείμενο των διατάξεων που επιβάλουν την άρση του απορρήτου, παραδίδεται στην ΑΔΑΕ με κρυπτογραφημένο μήνυμα, το οποίο αποθηκεύεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΑΔΑΕ, στο οποίο έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ και δύο ακόμη μέλη που ορίζονται από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Και συνεχίζει, «απαγορεύεται η εξαγωγή στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο από τη βάση δεδομένων, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη».

Στην παράγραφο 5, περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται, μετά την εκτέλεση της διάταξης, δηλαδή αφού ολοκληρώθηκε η, κατά το κοινώς λεγόμενο, παρακολούθηση τηλεφώνων κλπ. Ακολουθεί η πιο πάνω αναφερθείσα παράγραφος 6, για την ενημέρωση των προσώπων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, από τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ        .

Η τελευταία παράγραφος 9 του άρθρου 8, αναφέρει ότι όλα τα πιο πάνω, ψηφιοποιούνται και αποθηκεύονται από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό και με την πάροδο ενός έτους, καταστρέφονται.

Πουθενά και σε κανένα σημείο, δεν αναφέρεται ότι αίρεται το απόρρητο των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δόθηκαν στους Προέδρους των κομμάτων.  

Το ερώτημα στο οποίο οφείλει να απαντήσει ο κ.Ράμμος, είναι αν στην αποστολή των πληροφοριών, ή στην παράδοση του φακέλου στον κ.Τσίπρα (δεν του αρκούσε η αποστολή), του επισήμανε ότι το περιεχόμενο του φακέλου, είναι απόρρητο; Σε περίπτωση που δεν το επισήμανε, ο κ.Ράμμος συλλαμβάνεται ως παρανομήσας

Εάν ο κ.Ράμμος, επισήμανε στον κ.Τσίπρα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο περιεχόμενο του φακέλου, είναι απόρρητα τότε ο κ.Τσίπρας παρανόμησε,  για φτηνούς κομματικούς λόγους και για να καλύψει τις πληροφορίες που είτε ψεύτικα είτε παράνομα, δημοσίευσε το Ντοκουμέντο.

Είτε το ένα έχει συμβεί, είτε το άλλο, πέραν των κυρώσεων που ενδέχεται να αναζητήσουν οι αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, είναι λυπηρή η στάθμη στην οποία έχει κατέβη η πολιτική μας και οι πολιτικοί, δια των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του κ.Τσίπρα.   

Κρίμα, διότι η Ελλάδα και οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και οφείλουμε να αντιδράσουμε ως Έλληνες ψηφοφόροι στις επόμενες εθνικές εκλογές, δια της καταψηφίσεως των υπευθύνων.  

Νικόλαος Αναγνωστάτος

Thiakos.blogspot.com

e-mail: nanagnostatos@gmail.com  >>