Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας -Εξετάσεις 2023

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας (Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας θα διενεργηθούν από 23 έως 25 Μαΐου 2023

Εγγραφές;άρχισαν από 1η Φεβρουαρίου και συνεχίζονται μέχρι και την 20η Μαρτίου μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας:

www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Πληροφορίες:

www.greek-language.gr/certification/index.html

 

Πηγή: doryforos.org