Το «Επιχειρείν» στην Ελλάδα σήμερα

Βαρδής Γωνιωτάκης Κορδεράς

Γενικός Διευθυντής Bergmann Kord

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί το μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και στηρίζει οικονομικά της κοινωνία. Ταυτίζεται με όλες τις δραστηριότητες της  διεύθυνσης και διοίκησης μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία όπως είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, η αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων και σίγουρα της αποδοχής του ρίσκου μιας πιθανής αποτυχίας.

Υπάρχει η καθιερωμένη επιχειρηματικότητα και η νεοφυής (start up).  Σε μια τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ, οι περισσότεροι νέοι οδηγηθήκαν  προς την επιχειρηματικότητα λόγω της οικονομικής κρίσης και όχι τόσο λόγω κάποιας επενδυτικής ευκαιρίας που διέκριναν.

Η επιχειρηματικότητα στη νέα εποχή έχει την εικόνα ενός παγκόσμιου αθλητικού στίβου. Έτσι θα πρέπει να το εκλαμβάνουμε και είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός  ότι ο πρωταθλητισμός δεν ταιριάζει σε όλους. Το εάν ταιριάζει η όχι σε κάποιον, εξαρτάται από τα ιδιαιτέρα προσωπικά χαρακτηριστικά. Ο επιχειρηματίας μεταμορφώνεται σταδιακά και στη συνέχεια εξελίσσεται ανάλογα με το αξιακό του φάσμα.

Μια γενικότερη αντίληψη σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι ότι η επιχειρηματική κουλτούρα ξεκινά να συζητείται ηλιακά από πολύ νωρίς.  Στον ευρωπαϊκό νότο υπάρχει ένας σχετικός προβληματισμός για την επιχειρηματικότητα. Στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλα εμπόδια και ταυτόχρονα ευκαιρίες να εκμεταλλευτούμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή ευρωπαϊκή κοινωνία υστερεί στη καινοτομία και την επιχειρηματικότητα συγκριτικά με την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ευρώπη γίνεται όλο και λιγότερο καινοτόμος παίκτης και εδώ η χρηματοδότηση και η δυσκολία πρόσβασης σε χρήματα για νέες επενδυτικές προτάσεις που συχνά περιέχουν το σχετικό ρίσκο μιας αποτυχίας, αποτελεί έναν σημαντικό ρόλο για τα παραπάνω.

Η απόφαση αποδέσμευσης  κεφαλαίων για το σχέδιο ΕΣΑΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη μορφή επιδοτήσεων και δανείων βασισμένο στους 5 πυλώνες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα βοηθήσει ως ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας για την Ελλάδα.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εάν κάποιος νέος επιχειρηματίας δεν εμπιστεύεται ότι οι θεμελιώδης θεσμοί λειτουργούν σωστά ή βλέπει ότι ο δρόμος προς την επιτυχία είναι φραγμένος και  γεμάτος δυσκολίες,  τότε δεν έχει το κίνητρο για να ξεκινήσει να επιχειρήσει. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη προωθώντας τις  απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές σε νόμους και κανόνες,  ώστε οι νέοι να μένουν στην Ελλάδα σε ένα υγιές, αξιοκρατικό περιβάλλον και να μην αναγκάζονται να φεύγουν σε άλλες χώρες για να πετύχουν τα όνειρα τους.

Τέλος, το πνεύμα μιας ενισχυμένης επιχειρηματικής κουλτούρας θα βοηθήσει την Ελλάδα να αποδείξει ότι δίνει μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι μια επιτυχημένη κοινωνία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της και προστατεύει τον επιθυμητό τρόπο ζωής.  Σε αυτήν τη κατεύθυνση πρέπει να γίνει μεγαλύτερο άνοιγμα και να επιδειχθεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη στις κυριαρχικές αντιλήψεις προς το ελληνικό επιχειρείν και τον αποφασιστικό ρόλο του στην παράγωγη πλούτου και ευημερίας για την πατρίδα μας.