Πτώση της λιμενικής συμφόρησης το 2023

Μετά από πάνω από δύο χρόνια εκτεταμένης λιμενικής συμφόρησης, διαφαίνονται σημάδια «αποσυμπίεσης», σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα της έκθεσης Ports and Terminals Insight της Drewry.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο χρόνος αναμονής πριν από τον ελλιμενισμό των πλοίων παρέμεινε σημαντικά υψηλότερος από τα προ πανδημίας επίπεδα το 2020-2022. Το 2019, ο χρόνος αναμονής αντιπροσώπευε λίγο περισσότερο από το 17% του συνολικού χρόνου στον λιμένα, αλλά τόσο το 2021 όσο και το 2022 η αναμονή πριν από τον ελλιμενισμό είχε αυξηθεί σε περισσότερο από 25% του συνολικού χρόνου στον λιμένα.

Το β’ εξάμηνο του 2022, η κατάσταση βελτιώθηκε, παρά τις αυξημένες διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω των απεργιών εργαζομένων στις μεταφορές. Το δ’ τρίμηνο, μόνο στις περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Ωκεανίας ο χρόνος αναμονής πριν από τον ελλιμενισμό ήταν υψηλότερος, σε επίπεδα άνω του 10%, συγκριτικά με το δ’ τρίμηνο του 2019. Αντιθέτως, στην Ευρώπη ήταν στο 16,6%, αυξημένος κατά 1,2% σε σχέση με τον μέσο όρο αναμονής το 2019.

Η Drewry αναμένει ότι ο χρόνος αναμονής πριν από τον ελλιμενισμό των πλοίων θα φτάσει στα προ πανδημίας επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2023, απόρροια της μειωμένης ζήτησης λόγω της χαμηλότερης οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη συνέχιση μιας πιο κανονικής εποχικότητας. Τα σημάδια αυτής της τελευταίας τάσης είναι εμφανή τις πρώτες εβδομάδες του 2023, γεγονός το οποίο προαναγγέλλει πιο προβλέψιμους χρόνους, αν και τα συνεχή blank sailings θα αυξήσουν τους μέσους χρόνους ελλιμενισμού.

Πηγή:naftikachronika.gr
photo:Ναυτικά Χρονικά