Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

«Οι άνθρωποι λένε συχνά ότι

το κίνητρο δεν διαρκεί.

Λοιπόν, ούτε και το μπάνιο.

Γι’ αυτό το συνιστούμε καθημερινά».

Ζιγκ Ζίγκλαρ (Αμερικανός συγγραφέας)