Σοφά Λόγια Σοφών Ανμθρώπων

«Μπορούμε εύκολα

να συγχωρήσουμε ένα παιδί

που φοβάται το σκοτάδι,

η αληθινή τραγωδία της ζωής όμως είναι

όταν οι ενήλικοι φοβούνται το φως».

 

Πλάτωνας (φιλόσοφος)