΄Έλληνες και Φιλέλληνες γιορτάζουν την εθνική γιορτή στη Νάπολη με το νέο ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπάνιας

Grande festa ieri a Napoli con la Comunità Ellenica di Napoli e Campania e i Filelleni campani.

Prima manifestazione della Comunità dopo la pandemia con il nuovo CD appena eletto.

– Presidente: Michos Konstantinos

– Vicepresidente: Karagianni Despina

– Segretario: Marinaki Polyxeni

– Tesoriere: Constantopulos Ludovico

– Responsabile Relazioni Istituzionali: Detoraki Aikaterini.