Κοινότητα Ελλήνων Αμβούργου : “Μικρή πατρίδα”

Εκδήλωση της Κοινότητας Ελλήνων Αμβούργου/Eine Veranstaltung der Gemeinde der Griechen in Hamburg. Στις 03.06.2023. Christus-Kirche Wandsbek, 19:00 Uhr.

Πηγή: