Σοφά Λόφια Σοφών Ανθρώοων

Το να μιλάμε για τα

προβλήματά μας

είναι ο μεγαλύτερος εθισμός.

Κόψε τη συνήθεια.

Μίλα για τη χαρά σου.

Rita  Schiano