Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Κάποιος προσεύχεται για εκείνα

που εσύ θεωρείς δεδομένα.