Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Υπάρχουν 2 είδη ανθρώπων:

Αυτοί που είναι εύκολο να

είσαι μαζί τους, αλλά εξίσου

εύκολο να είσαι χωρίς

αυτούς και αυτοί που είναι

δύσκολο να είσαι μαζί τους,

αλλά αδύνατο να ζήσεις

χωρίς αυτούς

Έρνεστ  Χέμινγουει