Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Η στάση απέναντι στην εξουσία πρέπει

να είναι ίδια  με τη στάση απέναντι

στη φωτιά: Να μην στέκεσαι ούτε πολύ κοντά,

για να μην καείς, ούτε πολύ μακριά, για

να μην ξεπαγιάσεις.

Διογένης