Δημόσια Διπλωματία Εργαλείο για την Ενίσχυση της Διεθνούς Εικόνας της χώρας

Γράφει στο pagenews.gr ο Γιώργος Κώτσηρας Υφυπουργός Εξωτερικών

Σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται ολοένα περισσότερο αποδεκτό πως η δημόσια διπλωματία αποτελεί έναν σημαντικό μηχανισμό ήπιας ισχύος. Ο μηχανισμός αυτός σχετίζεται με την προσπάθεια των Κρατών να ενισχύσουν τη διεθνή τους εικόνα μέσω του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των ειδικών μορφών τουρισμού κοκ.

Για το Υπουργείο Εξωτερικών η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας μέσω της δημόσιας διπλωματίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2023-28 όσο και στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του. Στο πλαίσιο αυτό ήδη καταρτίζεται Εθνική Στρατηγική για τη Δημόσια Διπλωματία. Η στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προβολή και ανάδειξη κομβικών μεταρρυθμίσεων, επενδυτικών ευκαιριών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας καθώς και την προώθηση των ελληνικών Σπουδών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή ξενόγλωσσων προγραμμάτων ελληνικών Πανεπιστημίων και την ελληνομάθεια.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα χρησιμοποιηθούν μία σειρά από σύγχρονα εργαλεία. Πρώτον, θα υπάρξει αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων. Συγκεκριμένα θα σχεδιαστούν και θα διαμορφωθούν με συστηματικό τρόπο εργαλεία για χρήση στα ψηφιακά κανάλια του Υπουργείου Εξωτερικών, με τρόπο που να διευκολύνει τη διάχυση των σχετικών πληροφοριών. Παράλληλα, θα υπάρξει περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου και διαρκής συνεργασία μαζί τουδεδομένου ότι κομβικό ρόλο στην όλη προσπάθεια θα διαδραματίσουν τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας των Πρεσβειών μας, τα οποία θα ενεργοποιηθούν, ακόμα περισσότερο, μέσω και επιμόρφωσης σε σύγχρονα -ψηφιακά- εργαλεία δημόσιας διπλωματίας.

Επίσης, στην προσπάθεια ενίσχυσης της εικόνας της χώρας θα ληφθούν πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των Ελλήνων της Διασποράς. Οι Έλληνες της Διασποράς θα μπορούν να λειτουργήσουν ως οι πλέον αποτελεσματικοί πολλαπλασιαστές των θετικών μηνυμάτων για την ενίσχυση της εικόνας της χώρας. Είναι, άλλωστε, γνωστό πως το ελληνικό έθνος είναι έθνος «ομογενειακό». Τόσο οι ευρείες αποδημητικές ροές όσο και η διατήρηση των σχέσεων με όσους βρίσκονταν εκτός εθνικής επικράτειας χαρακτήρισαν σχεδόν από σύστασης το νεοελληνικό κράτος. Αντιστοίχως, και η πιο πρόσφατη μετανάστευση της εποχής του brain drain, δημιούργησε μια σύγχρονη γενιά Απόδημων Ελλήνων. Ως χώρα, λοιπόν, έχουμε την τύχη να διαθέτουμε μια μεγάλη και δραστήρια Διασπορά. Εκτείνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, σχηματίζοντας «νησίδες» Ελληνισμού, αλλού μεγάλες και αλλού μικρότερες αλλά πάντοτε δυναμικές. Οι Απόδημοι Έλληνες, δραστηριοποιήθηκαν σε πολλούς τομείς και συχνά ξεχώρισαν στην πολιτική, την επιστήμη, την τέχνη, την επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό. Παράλληλα, με την ουσιαστική παρουσία και την ενεργό συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή των χωρών υποδοχής τους, αποτέλεσαν και αποτελούν το σύγχρονο οικουμενικό πρόσωπο της Ελλάδας.  Υπό αυτό το πρίσμα, οι Απόδημοι ισοδυναμούν με κορυφαίο εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα μας. Δρουν ως πρεσβευτές των εθνικών μας θέσεων και αναμεταδότες των μηνυμάτων μας. Ταυτόχρονα, αποτελούν τη σταθερή βάση για τη διατήρηση και την ισχυροποίηση των δεσμών φιλίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών υποδοχής τους.

Τέλος, δεδομένου ότι η οριζόντια συνεργασία αποτελεί απαραίτητο κομμάτι κάθε εθνικής προσπάθειας, θα υπάρξουν συνέργειες με άλλα Υπουργεία για την προώθηση της διεθνούς εικόνας μας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τα Υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας για την ανάδειξη της προόδου της χώρας στους τομείς αυτούς (λ.χ. ειδικές μορφές τουρισμού ως εργαλεία δημόσιας διπλωματίας,  ανάδειξη των προγραμμάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων με έμφαση στα ξενόγλωσσα).

Όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κύρια προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της ενεργητικής εξωστρέφειας και της δημόσιας διπλωματίας και, ως εκ τούτου, η οικοδόμηση μίας πολύτροπης εξωτερικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζουμε και επεξεργαζόμαστε μία Εθνική Στρατηγική για τη Δημόσια Διπλωματία, με κεντρικό στόχο την προβολή και προώθηση των θέσεων της εξωτερικής πολιτικής καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας, μέσω της ανάδειξης μίας θετικής ατζέντας και δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων καθώς και συναφών διυπουργικών συνεργειών. Η Ελλάδα επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενισχύσει σημαντικά την εξωστρέφεια και τον γεωστρατηγικό της ρόλο και αυτό θα το εκπέμψουμε με κάθε δυνατό τρόπο!