Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

 

Η πιο πικρή απογοήτευση

που νιώθεις είναι όταν

προσφέρεις καλοσύνη και

σου την ανταποδίδουν με

την αδικία.

Πλάτων