Ελληνικό Σχολείο στην Ιρλανδία- Αποφοίτηση, Έλληνας Πρόξενος

Ο Πρόξενος της Ελληνικής Πρεσβείας της Ιρλανδίας, κ. Νικόλαος Ματθαιουδάκης, τίμησε με την παρουσία του το Ελληνικό Σχολείο, απονέμοντας τα Πιστοποιητικά Ελληνικής Γλώσσας για το 2023 στους νεαρούς αλλά και σε μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές του. Εκ μέρους των καθηγητών και εθελοντών του Σχολείου, απευθύνθηκαν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους για την προσπάθεια και την αφοσίωσή τους στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού!

The Consul of the Greek Embassy of Ireland, Mr. Nikolaos Mattheoudakis, honored us with his presence in the Greek School, by awarding the Greek Language Certificates for 2023 to our young and mature students. On behalf of our dedicated team of teachers and volunteers, we extend heartfelt congratulations to all our students and their families for their hard work and dedication to learning and embracing Greek language and culture!