Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Τυφλός, όταν έπεσε σε εμπόδιο είπε, μέχρις εδώ φτάνει ο κόσμος.

Βυζαντινή Παροιμία