Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Η μέθοδος για να μειώσουμε το στρες

δεν είναι να μειώσουμε τις απαιτήσεις,

αλλά να αυξήσουμε την υποστήριξη.

Ben Fletcher
Βρετανός ψυχολόγος