Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

“Μην ανησυχείς για τις αποτυχίες σου.

Ανησύχησε για τις ευκαιρίες που έχασες

χωρίς να προσπαθήσεις καν”

Jack Canfield