Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

“Μερικές φορές χτίζουμε τοίχους

οχι για να κρατήσουν τους ανθρώπους έξω,

αλλά για να δούμε ποιος ενδιαφέρεται αρκετά

για να τους γκρεμίσει.”

Σωκράτης