Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Λυχνίας σβεσθείσης, πάσα γυνή ομοία.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος