Παρίσι: Ημερίδα για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων και

το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού

σε συνεργασία με την

Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών και  την Ελληνική Ένωση Μασσαλίας

 

Σας προσκαλούν στην

Ημερίδα για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

 

« Προοπτικές της εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Προτάσεις των φορέων της ομογένειας » 

*

Σάββατο 16 Μαρτίου 2024

Maison de la Grèce, 9, rue Mesnil, 75116 Paris

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων της διασποράς από τον τόπο κατοικίας τους, είναι πλέον αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν οι παράμετροι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Η σημασία των σχολείων για τη διατήρηση των δεσμών του απόδημου Ελληνισμού είναι πρωταρχική και η ενδυνάμωσή τους αποτελεί ένα από τα χρόνια αιτήματα της Ελληνικής ομογένειας. Για τον λόγο αυτό οργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στο Mannheim της Γερμανίας η πρώτη Ημερίδα για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση, με πρωτοβουλία Κοινοτήτων και Συλλόγων Γονέων της Γερμανίας. Εκεί εντοπίσθηκαν τα κοινά θέματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες της διασποράς και η ανάγκη δημιουργίας νέων διαύλων επικοινωνίας των ομογενειακών φορέων με την Ελληνική Πολιτεία για τον στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Αυτή είναι η  θεματική και ο στόχος της ημερίδας που διοργανώνεται στο Παρίσι στις 16 Μαρτίου 2024 με πρωτοβουλία της Ελληνικής Κοινότητας και  του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού.