Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Θα σε προσκαλούσα

σε πνευματική μονομαχία,

αλλά βλέπω ότι είσαι άοπλος!