Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Όσο πιο υψηλό το επίπεδο αυτοεκτίμησης,

τόσο πιο πιθανό είναι να συμπεριφέρεται κανείς

προς τους άλλους με σεβασμό, καλοσύνη και γενναιοδωρία.

Nathaniel Branden