Σοφά Λόγια Σοφών Ανθρώπων

Να θεωρείς μεγάλη μόρφωση εκείνη,

που θα σου δώσει την ικανότητα

να υποφέρεις την αμορφωσιά.

Πυθαγόρας