Ευρήματα της Εποχής του Χαλκού, ανακαλύφθηκαν στη Θάσο

Μία νέα θέση ακμαίου οικισμού, με σημαντικά ευρήματα της Εποχής του Χαλκού, έρχονται να προσθέσουν οι αρχαιολόγοι στις ήδη γνωστές περιοχές της Θάσου (Άγιο Ιωάννη, Σκάλα Σωτήρος, Καστρί Θεολόγου), με την ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διετία 2009-2010 στο λόφο του Αγίου Αντωνίου στον Ποτό της Θάσου.

Τα κτιριακά κατάλοιπα που ερευνήθηκαν, συγκροτούν ένα σύνολο εννέα κτισμάτων με λίθινα θεμέλια, ανωδομή από πλίνθους και πηλοκατασκευές στο εσωτερικό και στις αυλές τους, ενώ η άμεση γειτνίαση των κτιρίων και η χρήση μεσοτοιχίας μαρτυρούν τους ισχυρούς ενδοκοινοτικούς δεσμούς των κατοίκων.

Η κεραμική διακοσμείται με εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση της 3ης και της 2ης χιλιετίας πΧ, ενώ η ύπαρξη μυκηναϊκής κεραμικής μαρτυρά τις έντονες εμπορικές σχέσεις του οικισμού με τη Νότια Ελλάδα κατά την Ύστερη Εποχή Χαλκού.

Για πρώτη φορά διαπιστώθηκε η παρουσία Μινυακής κεραμικής της Μέσης Εποχής Χαλκού, που δεν είχε μέχρι σήμερα εντοπιστεί σε θέσεις ανατολικά της Χαλκιδικής. Εντυπωσιακότερο εύρημα αυτής της εποχής είναι ένας τριποδικός υποστάτης με συμβολικά εγχάρακτα θέματα. Τα κινητά ευρήματα προδίδουν έντονη νηματουργική αλλά και μεταλλουργική δραστηριότητα.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ