Διευκολύνονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Τροπολογία κατέθεσε στη Βουλή  η υπουργός Ανάπτυξης, Α. Διαμαντοπούλου, με την οποία καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 ευρώ στον αναπτυξιακό νόμο. Σκοπός των αλλαγών στον αναπτυξιακό νόμο είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ οι βελτιώσεις στον επενδυτικό νόμο έχουν στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Ως προς τον αναπτυξιακό νόμο οι αλλαγές είναι, εκτός από την κατάργηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης των 100.000 ευρώ:

– Ο καθορισμός κλιμακούμενου κόστους επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.

– Η επανεξέταση των εκατοντάδων επενδύσεων που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.

– Η ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

– Η παροχή παράτασης ενός έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων.

– Η προώθηση του καθεστώτος του συμψηφισμού.

Ως προς τον επενδυτικό νόμο οι αλλαγές είναι οι εξής:

– Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%.

– Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα.

– Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

– Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες τις πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

– Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις υπηρεσίες του υπουργείου.

– Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. ευρώ στην τετραετία.