Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ    ΟΝΕΙΡΩΝ

Peter  Triantafyllos

Toronto

Churchill said socialism equals misery:  So you  ( συμπατριώτες στην Ελλάδα ) getting closer and closer to egalitarian hardship.  Ολο και πιό κοντά στον παράδεισο του  Στάλιν. !!

Πρίν 37 χρόνια ενας σοσιαλιστής “πραγματευτής ονείρων”που άκουγε στο ονομα Ανδρέας Παπανδρέου πούλαγε όνειρα όπως, – εξω οι Αμερικάνοι,- Εύρώπη και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο,- και το άξέχαστο ,- Τσοβόλα δώστα όλα.  Και τα έδωσε ( εαν κάποιοι τα πήραν χοντρά αύτό είναι για άλλη συζήτηση ) μέ δανεικά.

Και σήμερα οι Ελληνες έχουν τον καινούργιο σοσιαλιστή “πραγματευτή ονείρων”που άκούει στο όνομα Τσίπρας.  Πραγματευτής ονείρων και αύτός,με όνειρο όπως,- άναδιανομή ( μοιρασιά) του πλούτου. Ποιού πλούτου?  Πρώτον: Οτι πλούτος ύπήρχε τόν ύποθήκευσε ό πρώτος πραγματευτής. Και δεύτερον: Για να μοιράσης ( οτι πλούτος εχει άπομύνη ) κάποιος θα πρέπη να τον παράγη. Και το μόνο που μέχρι τώρα εχει δείξη ο Τσίπρας και ή παρέα του είναι νά καίνε και να καταστρέφουν οτι έχουν παράγει οί ύπόλοιποι.

Και το καλύτερο ονειρο που διηγήται είναι ” μονομερή διαγραφή του χρέους”. Τόσο  NAIVE είναι. Ασφαλώς κάθε φορά που το διηγήται δεν θα εχη άνοίξει τα μάτια του άπό τον βαθύ ύπνο.  Διότι το τι θα γίνη οταν ξυπνήση ο Τσίπρας ? Και πως θα άντιδράσουν οί δανειστές, διαβάστε τι προτείνουν για την  Αργεντινή ,για την έθνικοποίηση που έκανε της Ισπανικής  Repsol.

From the  Toronto Star : The  Washington Post has gone so far as to suggest that Argentina should be expelled from the G20 , the steering committee of the World economy :

The Economist takes this one step further, proposing even more radical measures, like making it difficult for Argentines to travel abroad –a ban on all Argentine passports by the  UN ? Instant arrest by  Interpol of any  Argentine citizen found beyond there border ?    Some say that no one will ever again invest in Argentina.

Και αύτοί που προτείνουν αύτές τις είσηγήσεις δεν είναι καν Ισπανοί . Φαντάζεσται τις άντιδράσεις της Γαλλίας, ( και μη ξεγελιώσαστε απο τον σοσιαλιστή  Ολαντ . Οπως έγραφε ο κυριος  Μανδραβέλης ο ανθρωπος είναι σοσιαλιστής  και οχι ηλίθιος )  και  των ύπόλοιπων  Εύρωπαίων  δανειστών. !!!