Ανακοινώσεις-εκδηλώσεις: Πρόσκληση για Εθελοντική Εργασία στην Παιδούπολη της νήσου Πρώτης

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

Ανακοίνωση  (12/05/2012)

 Προσκαλούνται οι  εθελοντές που ενδιαφέρονται να  εργαστούν στην Παιδούπολη της νήσου Πρώτης της Κωνσταντινούπολης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο και αποστέλλοντας το μέχρι την 25/5/2012 στον κ. Δημήτριο Φραντζή (lenafrantzi@gmail.com) και κοινοποιώντας το στον κ. Ν. Ουζούνογλου (nnap@otenet.gr) . Η Παιδούπολη αποτελεί θεσμό που εποπτεύεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αποσκοπεί στην φιλοξενία για περίπου για 20 ημέρες των παιδιών της Ομογένειας. Είναι  ανάλογος θεσμός  με τις θερινές κατασκηνώσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. Προβλέπεται η λειτουργία της Παιδούπολης σε δύο περιόδους :  μέσα  Ιούλιου  και αρχές Αυγούστου. Η περσινή εμπειρία έχει δείξει ότι η Παιδούπολη εκτός από διακοπές παρέχει την ευκαιρία συνδυασμού του παιχνιδιού και μάθησης. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των εθελοντών είναι καλυμμένα.

Αίτηση Εθελοντικής Εργασίας στην Παιδούπολη της νήσου Πρώτης Κωνσταντινουπόλεως

Ονοματεπώνυμο:

Ηλικία:

 

Σπουδές:

 

Εμπειρία σε κατασκηνώσεις ή/και στην Παιδούπολη:

 

 

Χρονική περίοδος διαθεσιμότητας:

 

 

Πρόσθετοι λόγοι που θα θέλατε  να αναφέρετε: