Συνέδριο του Αυστραλιανού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών για τα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου της Ζαγοράς στην Άνδρο

 

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Αθήνα, το Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με τηνΕν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία, διοργανώνει συνέδριο στις 20-22 Μαΐου 2012 με θέμα, “Ο αρχαιολογικός χώρος της Ζαγοράς στο πλαίσιο των οικισμών της Γεωμετρικής Εποχής (900-700 π.Χ.)”.

Το συνέδριο θα ανοίξει η Α.Ε. καθ. Μαρί Μπασίρ, Κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας, την Κυριακή 20 Μαΐου 2012 στις 7μ.μ.  στο Μέγαρο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας (Πανεπιστημίου 22, Αθήνα).

Η ανασκαφή και τα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου της Ζαγοράς, του καλύτερα διατηρημένου οικισμού της περιόδου, παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τη ζωή στο Αιγαίο κατά τον όγδοο αιώνα π.Χ. – εποχή όπου σύμφωνα  με πολλούς ερευνητές χρονολογείται ο Όμηρος, οι απαρχές της πόλης-κράτους και της Αθηναϊκής δημοκρατίας.   Κανένας άλλος χώρος στον ελλαδικό κόσμο δεν προσφέρει μια τόσο καθαρή εικόνα της ιδιωτικής ζωής κατά την εν λόγω περίοδο.

30 επιστήμονες από την Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία θα παρουσιάσουν τα νέα ευρήματα του σημαντικού αυτού οικισμού και τη συμβολή τους στην μελέτη της περιόδου, καθώς επίσης θα αναφερθούν στις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους διαφορετικούς οικισμούς της Γεωμετρικής Εποχής στον ελλαδικό χώρο.

Το Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών είναι ένας αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός αποτελούμενος από Αυστραλούς ευρευνητέςπου διεξάγει αρχαιολογικές έρευνες και συμμετέχει σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ελλάδα.  Ο ιδρυτής και διευθυντής του καθ. Αλέξανδρος Καμπίτογλου, τότε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, διεξήγαγε ανασκαφές στη Ζαγορά κατά το 1967-1977  υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Η Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, κα Τζένη Πολυξένη Μπλούμφιλντ, δήλωσε: “Το Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών αποτελεί σημαντικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της Αυστραλίας και της Ελλάδας στον αρχαιολογικό τομέα.  Θα ήθελα να συγχαρώ τον διευθυντή Καθ. Αλέξανδρο Καμπίτογλου και τους συνεργάτες του για τη σημαντική συμβολή του Ινστιτούτου στην ανάδειξη και προβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της τεράστιας συνεισφοράς του στην ανθρωπότητα”.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Όσοι θέλουν περισσότερη πληροφόρηση, μπορούν να απευθυνθούν στο Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, κ.Σταύρο Πασπαλά στο 210-9243256 aaia@otenet.gr ή με την κα. Κατερίνα Καψάνη στο +30210 8704011 ή στοemail: Katerina.kapsani@dfat.gov.au

* Στην φωτογραφία της πρώτης σελίδος ο χώρος της Ζαγοράς.

In English

Australian Archaeological Institute at Athens conference on”Zagora in context: Settlements and Intercommunal Links in the  Geometric Period (900-700BC)”,20-22 May 2012.

With the support of the Australian Embassy in Athens, the Australian Archaeological Institute at Athens in collaboration with the Archaeological Society at Athens, will hold a conference on the findings at the archaeological site of Zagora on the island of Andros, in Athens on 20-22 May 2012.

HE Professor Marie Bashir, Governor of New South Wales, will officially open the conference at the Archaeological Society at Athens, 22 Panepistimiou Avenue, on Sunday 20 May at 7pm.

As the best preserved settlement of the period, Zagora has been fundamental for understanding life in the Aegean during the eighth century BC – the period to which many scholars date Homer, the beginning of the Greek city-state (polis) and democracy in Athens.

30 international experts will highlight new discoveries at Zagora and their contribution to better understanding the excavations, as well as examine similarities and differences among settlements of the Geometric period across the Greek world.

The Australian Archaeological Institute at Athens is a self-funded organisation which conducts and facilitates fieldwork and research projects by Australians in Greece.  Its Director, Professor Alexander Cambitoglou, then professor at the University of Sydney, conducted excavations at Zagora from 1967-1977 under the auspices of the Archaeological Society at Athens.

Australian Ambassador to Greece Jenny Polyxeni Bloomfield said: “The Australian Archaeological Institute at Athens is an important link between Australia and Greece in the field of archaeology.  The different aspects of work at Zagora underline the Australian commitment to Greek studies and promotion of Greece’s cultural contributions.  I would like to congratulate Professor Campitoglou and his colleagues for their important work in showcasing ancient Greek civilisation and its incalculable contribution to humanity”.

The event is open to the public.

For further information please contact the Australian Archaeological Institute at Athens, Dr Stavros Paspalas, tel 210-9243256,aaia@otenet.gr or Katerina Kapsani at the Australian Embassy 210-870 4011.