Διεθνές Συνέδριο για τη Διασπορά στην Γεωργία

Διεθνές Συνέδριο για τη Διασπορά διεξάγεται στη Γεωργία από την Παρασκευή 25 Μαϊου μέχρι την άλλη Τρίτη 29 Μαϊου 2012. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού  Πρέσβης κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απομάκρυνση όλων των Υφυπουργών και τον σχηματισμό Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, απομακρύνθηκε και ο κ. Δημ. Δόλλης και  η αρμοδιότητα για τον Απόδημο Ελληνισμό έχει περιέλθει στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Πέτρο Μολυβιάτη.

Το Συνέδριο για τη Διασπορά,  το διοργανώνει το Υπουργείο Διασποράς που έχουν συστήσει οι Γεωργιανοί. (Μόνον εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού!)

Το ίδιο Συνέδριο είχε πραγματοποιηθεί και το 2011. Τη διοργάνωση του Συνεδρίου εκείνου είχε πραγματοποιήσει η Αρμενία.

΄Οπως είπε στην Panhellenic Post ο κ. Παναγιωτόπουλος, αντικείμενο των Συνεδρίων αυτών είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων μιάς συντονισμένης δράσης και ενός ενιαίου ρόλου των διασπορών της ευρύτερης περιοχής και στο πλαίσιο αυτό θα κινηθεί η ελληνική αντιπροσωπεία βάση μιάς πολύ γενικής γραμμής που έχει χαραχθεί.

Παράλληλα, βέβαια, η Γεωργία θέλει να προωθήσει και το θέμα και της γεωργιανής Διασποράς η οποία είναι αρκετά μεγάλη.