Η Ελληνική Κοινότητα Νάπολης και Καμπανίας αποφάσισε να αναβιώσει την παράδοση της ετήσιας ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΤΩΝ

Η Ελληνική Κοινότητα Νάπολης και Καμπανίας αποφάσισε να αναβιώσει την παράδοση της ετήσιας ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΤΩΝ.

Σε συνεργασία με τους αδελφοποιημένους δήμους CAPACCIO και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, το Δικτύο Νεολαίας Ιταλίας και την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας

Η εκδήλωση προβλέπει φέτος (5 Ιουλίου 2012, 8.30 μ.μ.) τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Αιγίου και μια απαγγελία ποιημάτων του Κ. Καβάφη.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι μια δυναμική αναγνωσιμότητα των ιστορικών εστιών για την αναβίωση των ξεχασμένων παραδόσεων των απανταχού Ελλήνων.

Χωρίς καμμιά μελαγχολία, χωρίς δάκρυα και ολοφυρμούς. Ξαναδιαβάζουμε νηφάλια την ιστορία μας, ανοίγουμε πάλι τα βιβλία της

εποποιΐας της διασποράς, επιδιώκοντας την αυτογνωσία. Με το βλέμμα πάντα μπροστά! 
Τα παλιά χρόνια, όπως μαρτυρεί ο Αθήναιος, οι Ποσειδωνιάτες έκαναν κάθε χρόνο μια παραδοσιακή ελληνική γιορτή.  Σήμερα,

στα 2012, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΤΩΝ είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο της Ομογένειας Καμπανίας με σκοπό την αναβίωση αυτού του θεσμού στο σημερινό πιά  Paestum.

Ο θεσμός αυτός, που θα υλοποιηθεί φέτος για πρώτη φορά, μετά από πολλούς αιώνες,  φιλοδοξεί να αναβιώνει κάθε χρόνο στον αρχαιολογικό χώρο της Ποσειδωνίας τον πολιτισμό του χτες με την καλλιτεχνική και πολιτιστική ματιά του σήμερα. Θα συνδυάζει τη γιορτή με την ιστορία και τον διαχρονικό πολιτισμό που δημιούργησαν οι Έλληνες σε τούτη τη Μεγάλη Ελλάδα.

Ποσειδωνιάταις τοις εν τω Τυρρηνικώ κόλπω το μεν εξ αρχής Έλλησιν ούσιν εκβαρβαρώσθαι Τυρρηνοίς ή Pωμαίοις γεγονόσι και τήν τε φωνήν μεταβεβληκέναι, τά τε πολλά των επιτηδευμάτων, άγειν δε μιάν τινα αυτούς των εορτών των Ελλήνων έτι και νυν, εν η συνιόντες αναμιμνήσκονται των αρχαίων ονομάτων τε και νομίμων, απολοφυράμενοι προς αλλήλους και δακρύσαντες απέρχονται.
AΘΗΝAΙΟΣ
Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται
εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι
με Τυρρηνούς, και με Λατίνους, κι άλλους ξένους.
Το μόνο που τους έμενε προγονικό
ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες,
με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους.
Κ’ είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής
τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται,
και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε,
που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι.
Και πάντα μελαγχολικά τελείων’ η γιορτή τους.
Γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήσαν Έλληνες —
Ιταλιώται έναν καιρό κι αυτοί·
και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,
να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά
βγαλμένοι — ω συμφορά! — απ’ τον Ελληνισμό.
(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Ίκαρος 1993)

Η Οργανωτική Επιτροπή

Εustachio Voza

Σωτήρης Παπαδημητρίου

http://www.comune.capaccio.sa.it

http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1062&cnode=22

http://www.aigio.gr/gr

http://www.comunitaellenicanapoli.it

https://www.facebook.com/groups/270924168095/?ref=ts

http://www.egiohoreftikos.gr

«Festa Greca dei Poseidoniati», la rinascita di una tradizione antica a

Poseidonia/Paestum.

In secoli molto lontani, come ci tramanda nelle sue

Miscellanee Conviviali ATENEO di

Naucrati vissuto tra il II e il III secolo, ma citando l’allievo di Aristotele Aristosseno

di Taranto del IV-III sec. a. C., gli abitanti di Poseidonia facevano ogni anno una

festa greca intrisa di nostalgia.

La città di Capaccio è gemellata da dieci anni con la città di Egion in Grecia, da cui

traggono origine le colonie di Sibari e dell’antica Poseidonia.

Le città di Capaccio e di Egion con la comunità campana dei greci, in collaborazione

con la rete dei giovani greci e con i patrocini del Ministero degli Esteri della Grecia /

General Secretariat for Greeks Abroad e del Ministero dei Beni Culturali d’Italia,

hanno voluto riportare da quest’anno in auge l’antica FESTA GRECA DEI

POSEIDONIATI, mettendo in collegamento la civiltà popolare e le tradizioni di ieri

con la cultura musicale e le sensibilità artistiche di oggi.

Questa kermesse sarà rinnovata ogni anno nel sito archeologico di PAESTUM con

balli, canti e spettacoli e con una disfida culturale che coinvolgerà le scuole (a

partire dall’anno prossimo).

Quest’anno la FESTA GRECA DEI POSEIDONIATI si celebrerà il giorno 5 luglio, alle

ore 20.30, nell’ambito di un progetto

for Greece dei sindaci filelleni d’Italia per

un’EUROPA SOLIDALE DEI POPOLI, con il seguente programma:

1. reading di poesie di Costantino Kavafis.

2. spettacolo di danze greche con il Folkloric Dancing Group of Egio.

Team organizzativo

Eustachio Voza

Sotiris Papadimitriou

http://www.comune.capaccio.sa.it

http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1062&cnode=22

http://www.aigio.gr/gr

http://www.comunitaellenicanapoli.it

https://www.facebook.com/groups/270924168095/?ref=ts

http://www.egiohoreftikos.gr