ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:I PREFER FACTS AND NOT MYTHS

Παρακολουθώντας τα Ελληνικά Μ Μ Ε πάντα ξεχωρίζεις εναν μύθο. Ετσι και τώρα μετά τις έκλογές της 17ης Ιουνίου, γύρω άπό το πρόσωπο του Βασίλη Ράπανου, νέου ύπουργού Οίκονομικών. Ολο του το Resume που διαβάζω είναι το πόσο ξύλο εφαγε άπό τη Χούντα, και τις λαμογές επί Σημίτη για να μπή ή Ελλάδα στο Ευρώ. So και ο Κύμων άπό οτι διαβάζω και αύτός τις άρπαζε. Και ή κατάληξη Πρωτοκλασάτος ύπουργός.!!

Βρέ τι έπαθα και μετανάστεψα ενα μήνα πρίν ερθη ή Χούντα στήν έξουσία. Θά έτρωγα λίγες ( πολλές ) ματσουκές αλλά σήμερα θα ήμουν Βουλευτής– Υπουργός , με κουρσάρα 5 μέτρα, με off–shore accounts, τα παιδιά μου London of course με στόλο άπό tankers. Και το καλύτερο θα ειχα ξαναπαντρευτή. Και σήμερα θα όργωνα το Αίγαίο με κότερο 50 μέτρων , και μανούλι 30 Μαϊων.

Μπορεί κάποιος να διαφωνή με τις άπόψεις μου οτι δεν φταίει ό κύριος Σαμαράς για την έπιλογή Ράπανου. Τον πήρε πανοπροίκη από τον κύριο Βάγγο και τον Μπάρμπα Φώτη. Θα είναι το φερέγκυο πρόσωπο που μιλούσε ο Μπάρμπα Φώτης, με Αριστερές , Ευρωπαϊκές ,Προδιαγραφές. !! Γυρίζει ή σκέψη μου ολη την Ευρώπη να βρώ Αριστερή κυβέρνηση, καί τόν μόνο Παράδεισο μετά το Σοβιετ του Στάλιν είναι το Belarus . Τώρα θα μου πεις οταν εχεις το Γλέζο next door μούντζα να εχει ο Lukashenko.!!

Peter Triantafyllos Toronto