Κλειστή η Αμερικανική Πρεσβεία

U.S. EMBASSY/CONSULATE WILL BE CLOSED ON

JULY 4, 2012

 Athens — The U.S. Embassy in Athens and its Consular Section, the U.S. Consulate General in Thessaloniki, and all U.S. Government offices in Greece will be closed on Wednesday, July 4, 2012 in observance of Independence Day, a U.S. national holiday.

Η ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΗ ΠΡΕΣΒΕIΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Αθήvα — Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012, λόγω τoυ εoρτασμoύ της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών.