Οι πρώτες «έξυπνες» σφαίρες

Πρόκειται για την έκδοση τσέπης των έξυπνων βομβών που χρησιμοποιήθηκαν επανειλλημμένως, κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου. Μία υπέρυθρη ακτίνα λέηζερ φωτίζει το στόχο τον οποίο έπειτα ακολουθεί το σύστημα οπτικών αισθητήρων της σφαίρας. Ένα ενσωματωμένο τσιπ εντοπισμού υπολογίζει τις συντεταγμένες και επιφέρει διορθώσεις στην τροχιά της σφαίρας, τις οποίες εκτελούν τέσσερα πτερύγια, ελεγχόμενα μέσω ενεργοποιητών, που βρίσκονται πάνω στο σώμα της σφαίρας. Το αποτέλεσμα είναι ένα φονικό βλήμα που μπορεί να βελτιώσει τη στόχευση του σκοπευτή σε ποσοστό 98% σε απόσταση μεταξύ ενός και δύο χιλιομέτρων.