Πως θα απογραφούν οι ομογενείς συνταξιούχοι Ελλάδος

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι Απόδημοι Έλληνες και οι ομογενείς που λαβαίνουν οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή συμπληρωματική,ή εξωιδρυματικό επίδομα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΕΑΜ και τα ενταχθέντα Ταμεία ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ, ότι ασχέτως ύψους του ποσού της συντάξεως, είναι υποχρεωμένοι να καταγραφούν ως συνταξιούχοι έτους 2012. Η καταγραφή πρέπει να γίνει μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που ανήκουν στο Κέντρο Πληρωμής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών και οι οποίοι ελέγχονται για τη φυσική τους παρουσία με διαφορετικό τρόπο από το Υποκατάστημα αυτό.
Επίσης, δεν είναι υποχρεωτική η φυσική καταγραφή κατά το τρέχον έτος για όσους καταστούν προσωρινοί ή οριστικοί συνταξιούχοι από το Σεπτέμβριο 2012 και μετά με μήνα οριστικοποίησης ή αναγγελίας ΔΑΝΣ (Δελτίου Αναγγελίας Νέου
Συνταξιούχου) αντίστοιχα από το μήνα αυτό και εξής.
Να σημειωθεί ότι η καταγραφή των συνταξιούχων είναι υποχρεωτική δεδομένου ότι παράλειψη φυσικής καταγραφής συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης. Στα απλά ελληνικά, “κόβεται” η συνταξιοδότηση.
Βέβαια, οι συνταξιούχοι κάτοικοι εξωτερικού που πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου στην Ελλάδα, ΔΕΝ θα προσέλθουν στα ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες,ΕΛΤΑ) για να καταγραφούν.
Ειδικά για την κατηγορία αυτή, δηλαδή περιπτώσεις συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου, απαιτείται η καταβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής, που έχει εκδοθεί κατά το χρόνο διενέργειας της καταγραφής, από την οποία θά πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή, καθώς και η μόνιμη ή μη διαμονή του συναταξιούχου στο εξωτερικό.
2. Υπεύθυνη δήλωση του συναταξιούχου, θεωρημένη από την αρμόδια προξενική αρχή, ότι εξακολουθεί η ισχύς του πληρεξουσίου.
Να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που η αρμόδια προξενική αρχή βρίσκεται σε τέτοια απόσταση από τον τόπο κατοικίας του συνταξιούχου που καθίσταται δυσχερής η μετάβαση, μπορεί να γίνει δεκτή μεταφρασμένη επίσημη βεβαίωση από την πλησιέστερη κοινοτική, δημοτική ή άλλη δημόσια αρχή που πιστοποιεί τα ανωτέρω.
Με τα πρόσθετα αυτά δικαιολογητικά, θα προσέλθουν οι πληρεξούσιοι εκπρόσωποι των Αποδήμων και των Ομογενών μας στα τμήματα πληρωμών συντάξεων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, όπου και θα καταγράψουν τους εν εξωτερικώ διαβιούντες συνταξιούχους.
Εκτός από τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά που προαναφέραμε, οι εκπρόσωποι θα πρέπει να έχουν μαζί τους και:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων δευτέρου τριμήνου 2012. (εμφανίζει το σύνολο των καταβαλλόμενων παροχών (κύρια – επικουρική σύνταξη και εξωϊδρυματικό επίδομα).
3. Την ενημερωτική επιστολή του ΙΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι όσοι συνταξιούχοι δε διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. πρέπει απαραίτητα να μεταβούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε Υποκ/μα ΙΚΑ προκειμένου να παραλάβουν βεβαίωση απόδοσης Α.Μ.Κ.Α. και να την προσκομίσουν στο σημείο διενέργειας της φυσικής καταγραφής τους.
Τέλος, οι Ομογενείς μας μπορούν να επισκεφθούν την οικεία σελίδα του ΙΚΑ προκειμένου να δουν το σύνολο της σχετικής Εγκυκλίου. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_S00_33_28-6-2012.pdf

*Η φωτογραφία είναι από την Eurokinissi.

Σχόλια Facebook

Website Comments

 1. ΣΟΦΙΑ ΜΕΤΖΑΚΗ ΛΑΣΖΛΟ
  Απάντηση

  ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,

  ΣΟΦΙΑ ΜΕΤΖΑΚΗ ΛΑΣΖΛΟ
  MOBILE, AL
  U.S.A.

Σχολιάστε