Στην Πειραιώς περνά η Αγροτική Τράπεζα

Στην Τράπεζα Πειραιώς μεταβιβάζεται το υγιές τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας όπως αναφέρει ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, κάτι που είχε σημειώσει νωρίτερα το moneypost. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε καταθέσει σχετική πρόταση, η οποία έλαβε την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης, οι οποίες προβλέπονται στο νόμο 4021/2011, εξετάστηκε το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων τραπεζών για την απόκτηση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται κατά βάση τα χαρτοφυλάκια ενήμερων δανείων και τίτλων, όπως και το σύνολο των καταθέσεων. Η διαφορά στην αξία των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καλύπτεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Πλέον η άδεια της παλαιάς τράπεζας έχει ανακληθεί.

Για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη, που δεν θα μεταβιβαστούν στην Τράπεζα Πειραιώς, θα προκύψει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα, αναφέρεται ακόμη στη σχετική ανακοίνωση. Επιπρόσθετα, οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες δεν θα μεταβιβαστούν, θα αξιοποιηθούν από το Δημόσιο, ως περιουσιακό στοιχείο αυτού. Η ΤτΕ τονίζει πως με τη δρομολογηθείσα εξέλιξη κατοχυρώνονται απόλυτα οι καταθέσεις όλων των πελατών της Αγροτικής Τράπεζας, όπως ασφαλώς και η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

«Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διαδικασιών που όρισαν η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σκοπό την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η προσφορά πού έγινε από την Τράπεζα Πειραιώς διασφαλίζει όλες τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας, πράγμα που αποτελεί και δέσμευση της Διοίκησης, η οποία καλωσορίζει τους νέους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς. Από την προσεχή Δευτέρα, 30 Ιουλίου, όλο το δίκτυο καταστημάτων της Αγροτικής θα λειτουργεί υπό το σχήμα της Πειραιώς, διατηρώντας όμως την εμπορική επωνυμία “ATEbank”. Όλες οι συναλλαγές των πελατών της Αγροτικής θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κανονικά, όπως μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι «από κοινού οι δύο δυνάμεις, στελέχη και εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς και της Αγροτικής Τράπεζας, δημιουργούν έναν ισχυρό εγχώριο τραπεζικό οργανισμό, που παρέχει απόλυτη προστασία στον αγροτικό κόσμο, καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πελατών, καταθετών και δανειοληπτών, ποιότητα υπηρεσιών και μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης της εθνικής οικονομίας, με σύνολο ενεργητικού 75 δισ. ευρώ, καταθέσεων 35 δισ. ευρώ και χορηγήσεων 47 δισ. ευρώ. Το προσωπικό του Ομίλου ανέρχεται σε 17.000 εργαζόμενους και το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων σε 1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη χώρες εκτός Ελλάδας».

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

To Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο ενέκρινε τη μεταβίβαση, εξέδωσε ανακοίνωση βάσει της οποίας:

«Η μεταβίβαση περιλαμβάνει το δίκτυο καταστημάτων, το σύνολο των καταθέσεων, το υγιές ενεργητικό, καθώς και συγκεκριμένες δραστηριότητές της. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καλύπτει τη διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού. Η λύση που προκρίθηκε ενισχύει το τραπεζικό σύστημα, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή πρακτική εξυγίανσης τραπεζών και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εθνική νομοθεσία, πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τη διασφάλιση των καταθετών και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος στην κρίσιμη περίοδο που διανύει σήμερα η χώρα.

»Με το εγχείρημα αυτό, διασφαλίζονται οι καταθέσεις των πελατών της Αγροτικής Τράπεζας και οι θέσεις απασχόλησης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών. Σημειώνεται ότι οι καταθέτες, πελάτες και γενικά οι συναλλασσόμενοι με την τράπεζα, θα μπορούν να συνεχίζουν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έπρατταν μέχρι σήμερα.

»Σύμβουλοι του ΤΧΣ ήταν η BNP Paribas και η Moelis & Co. Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το θέμα της Αγροτικής Τράπεζας λειτουργεί Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης στο 210 98 92 900».