Μειώνει τα Επιτόκια η Εθνική Τράπεζα

Στη μείωση κατά 0,25% των επιτοκίων των στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων καθώς και των δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προχώρησε από τις 16 Ιουλίου η Εθνική Τράπεζα. Η μείωση αφορά 710.000 δάνεια τα οποία… επωφελούνται της πρόσφατης μείωσης του βασικού επιτοκίου του ευρώ κατά 1/4 της μονάδας. Παράλληλα από την 1η Αυγούστου η Τράπεζα μειώνει κατά 0,25% το επιτόκιο υπερανάληψης, αλλά και τα κυμαινόμενα επιτόκια καταναλωτικής πίστης καθώς και των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είχε συνδεδεμένα με το euribor.