Κανονικά λειτουργεί η Διαύγεια

Αποκαταστάθηκε η βλάβη που είχε σημειωθεί  και είχε θέσει προσωρινά εκτός λειτουργίας το δικτυακό τόπο της Διαύγεια, κάτι που δεν επέτρεπε για αρκετές ώρες να εκτελούνται κανονικά οι αναρτήσεις των αποφάσεων των υπουργείων.

Η διακοπή οφείλετο σε βλάβη στα κυκλώματα οπτικών ινών στο δίκτυο του ΟΤΕ το οποίο διασυνδέει το Data Center στο οποίο φιλοξενούνται οι υποδομές υποστήριξης του Προγράμματος Δι@ύγεια.
Όπως ξεκαθαρίζει το υπουργείο, ήδη μετά από επικοινωνία με τον ΟΤΕ έχει γίνει διάγνωση και έχει βρεθεί το σημείο καταστροφής των οπτικών ινών. Εξειδικευμένο συνεργείο μετέβη στον χώρο και αποκατέστησε τη βλάβη.
Σημειώνεται πως το Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.