ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ: Τίποτα δεν καταλαβαίνει;

Τι έγινε; Μας πήρανε χαμπάρι και πάνε να μας τα φάνε; Τετράγωνα ολόκληρα;

Πες αλεύρι, να σου πω ποιος σε γυρεύει…  (Από Αλ αρχίζει…)

Καλά αυτές οι διακοπές του δεν τελειώνουν; Τίποτε δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος;

Πως τα καταφέρνει και συνδέει συνεχώς το όνομά του με …ναυάγια;

Όχι, εγώ δεν περιμένω πια. Κατάλαβα.