Η Moody’s εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις στην ευρωπεριφέρεια δεν είναι αρκετές

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Investors Service εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία οδήγησαν στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, αλλά η οριστική επίλυση των προβλημάτων τους θα διαρκέσει πολλά χρόνια.

«Η υλοποίηση ενός συγκεκριμένου αριθμού διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης -Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία- επέτρεψε τη βελτίωση (της κατάστασης), αλλά δεν έχει ακόμη επιλύσει τις εξωτερικές ανισορροπίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε αυτές τις χώρες πριν από την κρίση», σημειώνει η Moody’s, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Η διόρθωση (που προκλήθηκε από αυτές τις μεταρρυθμίσεις) είναι στην καλύτερη περίπτωση ημιτελής, ανάλογα με τις χώρες και θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετά χρόνια», προσθέτει ο οίκος.

Σε ό,τι αφορά την πορεία προσαρμογής των οικονομιών της ευρωπεριφέρειας, από τα υψηλότερα επίπεδα το κόστος εργασίας στην Ισπανία έχει μειωθεί κατά 5,9%, στην Ελλάδα κατά 7,8% και στην Ιρλανδία κατά 13,7%, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Moody’s.

Δυσκολότερα είναι τα πράγματα στην Ιταλία, όπου μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και του εργατικού κόστους ή αύξηση της ανταγωνιστικότητας συγκριτικά με τοιυς εταίρους της στην Ευρωζώνη.

Τα περισσότερα από τα κέρδη στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, είναι, σύμφωνα με τον οίκο, αποτέλεσμα της βελτίωσης της παραγωγικότητας, η οποία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η απασχόληση μειώνεται ταχύτερα σε σχέση με την παραγωγή.