Μειωμένα έσοδα για τις εκδόσεις

Πρόκειται για επιχειρήσεις/βιομηχανίες έκδοσης και εμπορίας βιβλίων με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 75,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες δημοσίευσαν ισολογισμούς της χρήσης 2011 έως τις 25 Αυγούστου 2012.

Παρ’ όλο που ορισμένες βελτίωσαν την οικονομική τους αποτελεσματικότητα, τα συνολικά έσοδά τους μειώθηκαν. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν κατά 7,4 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 9% σε ποσοστό, υποχωρώντας από το επίπεδο των 83,25 εκατ. ευρώ το 2010 στα 75,84 εκατ. ευρώ το 2011.

Στο σύνολο των δέκα επιχειρήσεων, κερδοφόρων και ζημιογόνων μαζί, προκύπτει ζημιά προ φόρων 0,94 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι κέρδους προ φόρων 0,20 εκατ. ευρώ το 2010. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα μετά την καταβολή φόρων (1,70 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι 4,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) είναι ζημιά 2,65 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι ζημιάς 4,22 εκατ. ευρώ το 2010.

Η παραγωγή/εκτύπωση βιβλίων φαίνεται να κινείται πτωτικά, εν τω μεταξύ, κατά το τρέχον έτος. Το πρώτο πεντάμηνο του 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος των «άλλων υπηρεσιών εκτύπωσης», στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή/εκτύπωση βιβλίων, μειώθηκε κατά 16,4%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011.

 

 

 

 

πηγή:enikos.gr