Αμετάβλητοι οι συσχετισμοί δυνάμεων στο στρατιωτικό τομέα στην Κύπρο

Τα αριθμητικά δεδομένα κατά το 2012, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, καταδεικνύουν ότι οι συσχετισμοί δυνάμεων στο στρατιωτικό τομέα στην Κύπρο, με κάποιες ελαφρές τροποποιήσεις στο οπλοστάσιο τους, παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι από το 2001 έως σήμερα.
Το ίδιο ισχύει και για τη βασική στρατιωτική παρουσία των Βρετανών στο νησί όπως και για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που δεν έχει επίσης μεταβληθεί.
Η διαπίστωση αυτή προκύπτει μέσα από τα ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης του Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών για το συσχετισμό στρατιωτικών δυνάμεων το 2012, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζει και αναλύει ο Διευθυντής του Κέντρου Άριστος Αριστοτέλους.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ