Ανάγκη συνεννόησης

Η συνάντηση του προεδρείου του ΣΑΕ με τον Υφυπουργό κ. Κων. Τσιάρα πρέπει να συμβάλει στο αυτονόητο. Στην σύσφιξη των σχέσεων της Ομογένειας με την γενέτειρα. Ό,τι άλλο, θα είναι καταστροφικό.

Ο πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Στεφ. Ταμβάκης, με τον οποίο επικοινωνήσαμε χθες, επιφυλάχθηκε να μας μιλήσει μετά τη συνάντηση που θα έχουν με τον κ. Υπουργό. Αυτό σημαίνει ότι περιμένει από αυτήν να προκύψουν θετικά αποτελέσματα.

Αλλά και ο κ. Υπουργός καθώς έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις του αναμένει δικαίως να υπάρξει μία συνεννόηση που θα επιτρέψει στα πράγματα να συνεχίσουν το δρόμο τους επ΄ αμοιβαία ωφελεία… Πολύ περισσότερο καθώς στις κατ΄ιδία συναντήσεις του με τα μέλη του προεδρείου δεν συνάντησε γρανιτένια άρνηση.

Ας μην προδικάσουμε, όμως, τίποτε. Τα πάντα είναι ανοιχτά.

Σημασία έχει, όπως προείπαμε, η ενότητα της ομογένειας και η σύμπνοια με τη γενέτειρα. Δεν νοούνται Ελλαδίτες και Απόδημοι κόμματα δύο. Σε εποχές πολύ δυσκολότερες (όχι από οικονομικής αλλά από πολιτικής απόψεως) η ομογένεια χάρη στους σώφρονες χειρισμούς των τότε ηγετών της, του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου και του εκδότη Μπ. Μαρκέτου, μπόρεσε να κρατήσει αλώβητη την ενότητά της.

Επομένως, ουδέν καινόν υπό τον ήλιο. Είναι βέβαιο ότι ο κ. Υφυπουργός εκτός από τους εκπροσώπους της οργανωμένης ομογένειας θα δεχθεί και θα ακούσει και απλούς ομογενείς, άτομα με έργο και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Ας ελπίσουμε για το σωστότερο, το ασφαλέστερο και το καλύτερο.