Στις 15 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή για το νέο ΣΑΕ

Στις 15 Οκτωβρίου ορίστηκε η πρώτη συνάντηση των μελών της Επιτροπής που θα επεξεργαστούν τις διατάξεις του νέου νόμου που θα διέπει το νέο ΣΑΕ.

‘Ηδη ακούγονται παράπονα γοα καθυστερήσεις.

Τα μέλη του ΣΑΕ που  έχουν ορισθεί στην Επιτροπή δεν κατοικούν στην Ελλάδα και επομένως, λένε, θέλουν εγκα’ιρως να γνωρίζουν το το πρόγραμμα των συναντήσεων…

Εν αναμονή, λοιπόν…