Ο Δ. Κούρος στην συνεδρίαση των Ιδιοκτητών Ακινήτων στο Βερολίνο

Κολωνία,            Οκτ. 2012. Στην φθινοπωρινή συνεδρίαση της Διεθνούς          Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων UIPI θα συμμετάσχει και ο Πρόεδρος          της Γερμανοελληνικής Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Εξωτερικού DHSG και          Γενικός Γραμματέας του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού          Συνδέσμου DHW,          Δημήτρης Κούρος. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο          από 12 έως 14 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της συνεδρίασης          συμπεριλαμβάνει τον απολογισμό των εκπροσώπων των εθνικών          αντιπροσώπων καθώς και τις συναντήσεις της Επιτροπής          Ευρωπαϊκών Θεμάτων και της Διοικούσας Επιτροπής. Επίσημο          δείπνο προς τιμή των συνέδρων θα παρατεθεί στο κτίριο της          γερμανική Βουλής.

 

————————————————————————————————————-

 

DHW – Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

  • Ο μη κερδοσκοπικός αυτοδύναμος οργανισμός DHW ιδρύθηκε το 1993 με έδρα την Κολωνία της              Γερμανίας.
  • Ο DHW είναι σήμερα η φωνή και η εκπροσώπηση του              ομογενειακού και γερμανοελληνικού επιχειρηματικού              γίγνεσθαι στην Γερμανία (πάνω από 30.000 επιχειρήσεις).
  • Ο DHW συνεργάζεται με επιμελητήρια, οργανισμούς και              υπουργεία Ελλάδος και Γερμανίας. Σαν φορέας κοινωνικών              προγραμμάτων όπως το ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ή το ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ              ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ που συγχρηματοδοτούνται από την              ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας και την Ε.Ε. έχει              πετύχει την ίδρυση πάνω από 200 νέων θέσεων εκπαίδευσης σε              επιχειρήσεις Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής επαγγελματιών              και επιχειρηματιών και έχει συνδράμει θετικά στην              επαγγελματική εκπαίδευση εκατοντάδων Ελληνοπαίδων και την              ομαλή τους ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας της Γερμανίας.
  • Ο DHW έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με τον              σύνδεσμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων Γερμανίας BVMW (50.000 μέλη), τον DEHOGA (παγγερμανικό φορέα στον κλάδο εστίασης και              ξενοδοχείων), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο              Κολωνίας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κολωνίας, την Λέσχη              Αρχιμαγείρων Ελλάδος, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων              Πληροφορικής Ελλάδος ΣΕΠΕ και σαν πρώτη οργάνωση εκτός Ελλάδος με τον              Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).
  • Ο DHW είναι ο διοργανωτής των Ελληνο-Γερμανικών              Επιχειρηματικών Φόρουμ και του Βραβείου Γερμανοελληνικής              Επιχειρηματικότητας.
  • Βασικοί σκοποί του DHW είναι: η δικτύωση των εν Γερμανία              επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών και μάνατζερ              ελληνικής καταγωγής και υπηκοότητας και η σύνδεσή τους              μέσω του ΣΑΕ με το ομογενειακό επιχειρηματικό δυναμικό              παγκοσμίως, η προώθηση των εμποροοικονομικών σχέσεων              μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας και η ανάδειξη της κοινωνικής              ευθύνης της επιχειρηματικότητας.
  • Ο DHW είναι διαπιστευμένος φορέας στο Γερμανικό              Κοινοβούλιο, τα ΥΠΕΞ Ελλάδος και Γερμανίας και μέλος του              Εθνικού Συμφώνου Ενσωμάτωσης της Γερμανικής Κυβέρνησης.